Çevrimiçi Kullanıcı Yönetimi Esasları


Şarkı Sözleri TV, ziyaretçilerine tüm yerli ve yabancı şarkıların şarkı sözlerine doğru ve kolay bir şekilde ulaşmalarını ister. Şarkı Sözleri TV internet sitesinde ("Site") yayınlanan bir şarkı sözüne yorum yapabilirsiniz ya da Facebook, Twitter ve LinkedIn ve başkaları dahil sosyal medya sitelerinde Sitedeki bir bağlantıya tıklayarak paylaşımda bulunabilirsiniz.

YASALARA UYGUNLUK VE KULLANIM ŞARTLARI

Yorum yollamayı ya da sosyal medyada paylaşımda bulunmayı seçerseniz, fikir mülkiyeti ve mahremiyet yasaları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli yasalara ve düzenlemelere uyacağınızı kabul etmiş olursunuz.

Aynı zamanda Site'yi idare eden Hükümler ve Koşulları da kabul etmiş olursunuz.

Buna ek olarak, Facebook, Twitter, Linkedin gibi ilgili sosyal medya sitelerinde bulunan şartlar ve koşullara da uymayı kabul etmiş olursunuz.

Çevrimiçi Kullanıcı Yönetimi Esasları ("Esaslar") ile Site'de yayınlanan Hükümler ve Koşullar arasında herhangi bir uyumsuzluk olursa, bu Şarkı Sözleri TV esaslarının öncelikli olduğunu kabul edersiniz. Benzer şekilde, bu Esaslar ile Facebook ya da diğer sosyal medya sitelerinde yayınlanan koşullar arasında herhangi bir uyumsuzluk olursa, bu Şarkı Sözleri TV esaslarının öncelikli olduğunu kabul edersiniz.

Esaslarımızı yok sayan kullanıcıların olduğu ender durumlarda, onlara bir uyarı gönderileceğini ve gerekirse sonrasındaki gönderimlerinin yasaklanacağını aklınızda bulundurun.

KULLANICI İÇERİĞİ

Tüm şarkı sözü, video, mesajlar, gönderimler ya da diğer materyallerden (toplu olarak "Kullanıcı İçeriği") yalnızca Kullanıcı İçeriği'ni oluşturan kişinin sorumlu olduğunu anlamış ve kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, gönderdiğiniz, yaydığınız ya da aktardığınız tüm Kullanıcı İçeriği'nden siz sorumlusunuz.

Şunları yapmayacağınızı kabul etmiş olursunuz:

(1) Yasadışı, rahatsız edici, onur kırıcı, taciz edici, tehditkar, müstehcen, zararlı, haksız, iftira içeren ya da başkasının mahremiyetine saldıran Kullanıcı İçeriği'ni göndermek ya da yaymak;

(2) Hiç bir grubun telif hakkını, tescilli markasını, ticari sırrını, patentini ya da uygun izin ya da atıf olmadan üçüncü taraf telifli materyali kullanmak, uygun izin ya da atıf olmadan üçüncü taraf tescilli markaları kullanmak ve bir mahremiyet yükümlülüğünü bozacak üçüncü taraf bilgi (ticari sır olarak korunsun ya da korunmasın) kullanmak ya da dağıtmak dahil, ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir Kullanıcı İçeriği göndermek ya da yaymak;

(3) Herhangi solucan, virüs ya da diğer zararlı, bozucu ya da yıkıcı dosya, kod ya da program göndermek ya da yaymak;

(4) Herhangi reklam, promosyon malzemesi, zincirleme mektup, istenmeyen mesaj, önemsiz posta ya da diğer tip istenmeyen kitlesel e-postayı bu tip mesajlaşmaların bir parçası olmak istemeyen insanlara ya da birimlere göndermek ya da yaymak;

(5) Herhangi bir kişiyi ya da birimi taklit etmek, başka bir kişi ya da birimle bağını sahte bir şekilde bildirmek ya da saptırmak, başlıkları, cevap mesajlaşmalarını ve İnternet protokolü adreslerini isteyerek aktarım bilgilerini atlamak, silmek, uydurmak ya da saptırmak; ya da aktarılan herhangi bir Kullanıcı İçeriği'nin kaynağını saklamak için belirleyicileri değiştirmek;

(6) Göndermeye, yaymaya ya da aktarmaya hakkınızın olmayan herhangi bir Kullanıcı İçeriği'ni göndermek ya da yaymak;

(7) Konuşmanın normal akışını bozmak ya da diğer kullanıcıların gerçek zamanlı alışverişe girme becerisini olumsuz etkileyecek şekilde davranmak;

(8) Site'yi, sunucuları ya da Site'ye bağlı ağları engellemek, bozmak ya da bunlara herhangi bir şekilde zarar vermek;

(9) Diğer kullanıcıların kişiliğine saldırmak ya da diğer kullanıcıların itibarını zedelemek, lakap takmak, hakaret etmek, taklit etmek, elektronik bir şekilde takip etmek ya da diğer şekillerde başka kullanıcıları rahatsız etmek;

(10) Diğer kullanıcıların, inançlarını ve yaşam tercihlerini aşağılamak, küçümsemek, bunlara saldırmak ya da bunlarla dalga geçmek;

(11) Diğer kullanıcılar hakkında kişisel bilgi toplamak ya da saklamak;

(12) Diğer kullanıcılar hakkında izinleri olmadan, uygun yasalar tarafından izin verilenler dışında, bilgi toplamak ve dağıtmak dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğerlerinin gizlilik haklarını çiğneyecek etkinliklerde bulunmak;

(13) Site'yi herhangi bir yasa dışı amaç için kullanmak;

(14) İzni olmadan, nerede çalıştığı ya da nerede yaşadığını tam adresi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir bireyin ad ve soyadlarını ya da diğer kimlik bilgilerini göndermek, (bu esaslara bağlı olmamak üzere, bir şirket hakkında gerçekçi bilgiler yolluyorsanız gönderinizin doğru olması ve lekeleyici olmaması koşuluyla kişilerin tam adlarını ya da iş ünvanlarını dahil edebilirsiniz)

(15) İzni olmadan birinin size yolladığı özel mesajları iletmek ya da göndermek; ya da

(16) Kaba, müstehcen ya da sizi diğer kullanıcılara yanlış tanıtan bir ekran adı seçmek;

FOTOĞRAFLAR

(17) Tüm Esaslarımıza uygun olduğu sürece ve fotoğrafçıdan ya da resmeden kişiden yazılı bir izniniz olduğu sürece fotoğraf göndermenizi memnuniyetle karşılıyoruz.

DİĞER İNTERNET SİTELERİ

(18) Esaslarımızla çelişmediği sürece, kullanıcıları ilgilendiren diğer internet sitelerinden bahsedebilir, bunlara bağlantı verebilir ya da bunlar hakkında tartışabilirsiniz.

BU ESASLARIN İHLAL EDİLMESİ

(1) Bu Esasları ihlal ederseniz, eylemleriniz ya bir uyarı, uzaklaştırma ya da Site'ye katılımdan kalıcı olarak yasaklanmanızla sonuçlanabilir.

(2) Yasaklama Şarkı Sözleri TV'nin takdiriyle yapılır ve bir kullanıcının Esaslarımıza uymada gösterdiği yetersizliğinin ya da isteksizliğinin yalnız bizim tarafımızdan yargılanmasının sonucudur.

KULLANICI İÇERİĞİ/UYGUNLUK

Şarkı Sözleri TV'nin genel olarak Kullanıcı İçeriği'ne ön denetim yapmadığını; ancak Şarkı Sözleri TV ve yetkililerinin tamamen kendi takdirlerine göre Kullanıcı İçeriği'ni düzenleme, reddetme, kaldırma ya da taşıma hakkına (ama zorunluluğuna değil) sahip olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. Şarkı Sözleri TV ve yetkilileri, hukuki ya da diğer sebeplerden ötürü, Şarkı Sözleri TV'nin kendi takdirine bağlı olarak, karşı çıkılabilir şekilde değerlendirdiği herhangi bir Kullanıcı İçeriği'ni kaldırma hakkına sahiptir.

Şarkı Sözleri TV'nin, yasa gereği ya da gerektirdiği şekilde (a) yasal sürece uymak; (b) Kullanıcı İçeriği'nin üçüncü tarafların haklarını çiğnediği iddialarına karşılık vermek; ya da (c) Şarkı Sözleri TV'nin, kullanıcıların ve kamunun haklarını, mülkiyetini ya da kişisel güvenliğini korumak amacıyla Kullanıcı İçeriği'nin saklanması ya da açıklanmasının gerekli olduğuna dair iyi niyetli bir inanç adına saklayabileceğini ya da açıklayabileceğini kabul etmiş oluyorsunuz. 

Kullanıcı İçeriği'nde yer alan kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri kullanmamıza dair detaylar Gizlilik Politikamızda tanımlamıştır.

Site'ye Kullanıcı İçeriği göndererek ya da Kullanıcı İçeriği'ni Site'yi kullanarak aktarak siz (1) Şarkı Sözleri TV'ye, Kullanıcı İçeriği yollamak ya da aktarmak için tüm gerekli lisansları, onayları, feragatleri, yayınları, yetkilendirmeleri ve/veya izinleri belirttiğinizi ve yetki verdiğinizi; ve (2) Şarkı Sözleri TV'ye bu tür Kullanıcı İçeriği'ni (tamamını ya da bir kısmını) kullanmak, yeniden oluşturmak, değiştirmek, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek, türetilmiş çalışmalar yaratmak, dağıtmak, aktarmak, halka açık şekilde göstermek ve/veya herhangi bir formattaki diğer işlerle, medya ya da bilinen ya da daha sonra geliştirilen bir teknoloji ile birleştirmek için değiştirilemez, dünya genelinde, özel olmayan, devamlı, tamamen alt lisanslanabilir, telifsiz hak ve lisans devretmiş oluyorsunuz.

Site'nin, diğer kullanıcılara ait Şarkı Sözleri TV'nin sorumlu olmadığı fikirler ve görüşler içerdiğini kabul etmiş oluyorsunuz. Şarkı Sözleri TV'nin Site'ye gönderilen Kullanıcı İçeriği'nin doğruluğundan sorumlu olmadığını da kabul etmiş oluyorsunuz. Söz konusu Kullanıcı İçeriği'nin doğruluğu, bütünlüğü ya da kullanışlılığı üzerine güven dahil, Kullanıcı İçeriği ile ilişkili tüm riskleri değerlendireceğinizi ve üstleneceğinizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Şarkı Sözleri TV tarafından Site hakkında size gönderilen sorular, yorumlar, öneriler, eleştiriler ya da benzerleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yorumlar, materyaller ya da mektuplar, siz karşılık olarak materyalin (i) "yayınlanmak için olmadığını" ve (ii) dağıtılamayacak "gizli ve tescilli" bilgi içerdiğini açık seçik belirtmedikçe gizli olmadığı şeklinde ve tescil ya da kişisel hak taleplerinden bağımsız addedilecektir. Şarkı Sözleri TV'nin sizin kısıtlamadığınız materyallere karşı herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır ve Şarkı Sözleri TV, sizin sınırlamadığınız materyalleri, yeniden oluşturmak, kullanmak, açıklamak, sergilemek, halka açık şekilde göstermek, dönüştürmek, düzenlemek, özetlemek ya da bu materyallerden türetilmiş çalışmalar yaratmak ve/veya dağıtmak özgürlüğüne sahiptir. Aynı zamanda, gönderdiklerinizin Yahoo ya da Google gibi arama motorları tarafından indekslenebileceğini kabul etmiş oluyorsunuz. Daha da fazlası, Şarkı Sözleri TV, telafisi ya da siz dahil kimseye karşı bir yükümlülüğü olmadan, her ne amaç için olursa olsun, Şarkı Sözleri TV'ye gönderdiğiniz herhangi bir mesajda geçen fikirleri, kavramları, becerileri ya da teknikleri kullanmakta özgürdür.

İÇERİĞİN SAKLANMASI

Şarkı Sözleri TV'nin, size önceden haber vermeksizin ve tamamen kendi takdirinde, Site aracılığıyla korunan, yayılan ya da aktarılan maksimum miktarda Kullanıcı İçeriği alanı oluşturabileceğini kabul etmiş oluyorsunuz. Şarkı Sözleri TV'nin Site aracılığıyla korunan, yayılan ya da aktarılan mesajların, iletişimlerin ya da diğer Kullanıcı İçeriği'nin silinmesi ya da saklanmasında başarısız olması durumunda hiç bir sorumluluğu ya da yükümlülüğü olmadığını kabul etmiş oluyorsunuz.

ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA OLAN TEMASINIZ

Site'de ya da Site aracılığıyla bulunan üçüncü taraflarla anlaşmalarınız, tamamen sizin ve üçüncü tarafın arasındadır. Şarkı Sözleri TV, söz konusu üçüncü taraflardan alınabilen ürün ya da hizmetlere dair herhangi bir temsil ya da garanti vermez ve Şarkı Sözleri TV'nin sizinle üçüncü taraflar arasındaki anlaşmaların ya da Site'de söz konusu üçünce tarafların bulunmasının sonucu olarak oluşan kayba ya da zarara dair yükümlülüğü olmayacağını kabul etmiş oluyorsunuz.

SONLANDIRMA

Şarkı Sözleri TV'nin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir zamanda, Site'yi kullanımınıza son verebileceğini ve Site'den bir kısım ya da tüm Kullanıcı İçeriğinizi kaldırabileceğini ya da silebileceğini kabul etmiş oluyorsunuz. Daha da ötesi, Şarkı Sözleri TV'nin Site'yi kullanımınızı ya da erişiminizi sonlandırmasının sonuçları için size ya da üçüncü taraflara karşı sorumlu olmayacağını kabul etmiş oluyorsunuz. Site'yi kullanımınızın ya da Site'ye erişiminizin sonlandırıldığı herhangi bir olayda, fikri mülkiyet hakları, güvence, sorumluluk retleri, garantiler, sorumluluk kısıtlamaları ve geçerli yasalar, bu türden bir sonlandırmadan etkilenmez.

Şarkı Sözü Gönder